SUKROZ HEMOLİZ TESTİ


Testin Adı : SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
Sinonim : Şeker su testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Hastadan ve aynı kan grubundaki sağlıklı bir kişiden alınmış EDTA’lı tam kan ve serum
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp (EDTA’lı kan), kırmızı kapaklı tüp (serum)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Lizis <%5 Negatif %6-10 Şüpheli >%10 Pozitif
Çalışma Yöntemi : Kalitatif
Kullanımı : Paroksismal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir. Pozitif sonuçların ham testi veya flow sitometri ile doğrulanması gerekir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :