SUBTELOMERİK DELESYON ANALİZİ


Testin Adı : SUBTELOMERİK DELESYON ANALİZİ
Sinonim : Subtelomerik değişikliklerin saptanması, Telomerik değişikliklerin saptanması, Multiprobe FISH telomer
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Motor-mental retardasyon, çoklu konjenital anomali ve habitual abortus olgularında kromozom analizinin normal bulunduğu durumda yapılmalıdır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :