SRY DELESYONU ANALİZİ


Testin Adı : SRY DELESYONU ANALİZİ
Sinonim : Del SRY
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : İnsanlarda cinsiyetin gelişimi X ve Y kromozomları üzerindeki belli bölgelerden başlatılmaktadır. Bu bölgelerden en önemlisi Y kromozomu üzerinde yer alan SRY bölgesidir. Cinsiyet anomalilerinde, özellikle kromozom yapısına ters cinsiyetin geliştiği olgul
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :