SPERMOGRAM


Testin Adı : SPERMOGRAM
Sinonim : Spermogram, semen analizi
Çalışma Zamanı : Hergün ( haftaiçi saat 17.00, cumartesi günleri saat 15.00'e kadar numune kabul edilir. )
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Taze semen (1 saat içinde getirilmelidir)
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :