SPERM OTOANTİKOR TESTİ


Testin Adı : SPERM OTOANTİKOR TESTİ
Sinonim : SPERM MAR TESTI
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Mixed antiglobulin reaction
Kullanımı : Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :