SPERM MORFOLOJİSİ (KRUGER)


Testin Adı : SPERM MORFOLOJİSİ (KRUGER)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Özel boyama ile mikroskobik
Kullanımı : Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :