SPERM HAZIRLAMA


Testin Adı : SPERM HAZIRLAMA
Sinonim : Sperm yıkama; Sil select; Swim up
Çalışma Zamanı : Her gün (test öncesinde laboratuvara başvurulmalıdır)
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Taze semen (numune laboratuvarda verilmelidir)
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Sil-select veya swim up
Kullanımı : İntra uterinin seminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :