SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ


Testin Adı : SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 11.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, para
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :