SODYUM


Testin Adı : SODYUM
Sinonim : Na
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : mEq/L Prematüre 128-148 7 gün- 1 ay 133-146 2 ay- 1 yaş 139-146 2-11 yaş 138-145 >11 yaş 135-145
Çalışma Yöntemi : ISE
Kullanımı : Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :