SODYUM (TER)


Testin Adı : SODYUM (TER)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Ter
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 10-40 mEq/L
Çalışma Yöntemi : ISE
Kullanımı : Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kisitik fibro zis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm ve hipoparatiroidizmde terle atılan sodyum miktarı artarken, adrenokortikal hiperfonksiyonda azalır. Ayrıca diyetle alınan tuzun kısıtlanması yanlış düşü
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :