SODYUM (İDRAR)


Testin Adı : SODYUM (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. İdrarla sodyum atılımının diurnal varyasyonu vardır. İdrar sodyum düzeyi gündüzleri en üst düzey de bulunur.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek Kadın <12 yaş 40-115 mEq/gün 20-70 mEq/gün 12-15 yaş 60-180 mEq/gün 50-170 mEq/gün >15 yaş 40-220 mEq/gün 40-220 mEq/gün
Çalışma Yöntemi : ISE
Kullanımı : İdrarla sodyum atılımı diyetle alıma ve hidrasyon derecesine bağlıdır. Diyetle sodyum alımının azalması, postmenstrüal diürez, adrenal yetmezlik, tübülointersitisiel hastalıklar, renal tübüler asidoz, diüretik tedavisi, Bartter sendromu ve alkalozisde idr
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :