SİTRİK ASİT


Testin Adı : SİTRİK ASİT
Sinonim : Sitrat
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Biolojik Referans Aralığı : >15 yaş Erkek 116-931 mg/gün Kadın 252-1164 mg/gün
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. İdrardaki sitrat, kristal oluşumunu inhibe ederek özellikle kalsiyum içeren renal taş oluşumuna engel olur.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :