SİTRAT


Testin Adı : SİTRAT
Sinonim : Sitrat
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. İdrardaki sitrat, kristal oluşumunu inhibe ederek özellikle kalsiyum içeren renal taş oluşumuna engel olur.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :