SİSTİN


Testin Adı : SİSTİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı, perşembe
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Numune dondurularak gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması : İdrarla sistin atılımı yaşa bağımlıdır. Hayatın ilk aylarında atılım fazla iken daha sonra giderek düşer.
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Sistinüri tanı ve takibinde kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik amino asidürilerde ise sistin atılımı normaldir
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :