SİSTATİN C


Testin Adı : SİSTATİN C
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erişkin: 0.62-1,11 mg/L
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılır. Sabit bir endojen üretim hızı olup, glomerüllerden serbestçe süzülür ve renal tübüllerden reabsorbe edilmez. Bu özellikleri nedeniyle glomerüler filtrasyon hızının (GFR) değerlendirilmesinde sistatin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :