SİROLİMUS


Testin Adı : SİROLİMUS
Sinonim : Rapamune
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 4-12 ng/mL Bu referans aralık, böbrek transplantasyonu sonrasında, sirolimusun siklosporin ile kombine olarak idame tedavisinde kullanıldığı hastalar için geçerlidir. Diğer organ transplantasyonları ve ilaç kombinasyonlarına göre referans aralık değişim g
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :