SİKLOSPORİN


Testin Adı : SİKLOSPORİN
Sinonim : Sandomim
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması : C-0 düzeyi için ölçülecekse numune son dozdan 12 saat sonra alınmalıdır
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :