SİKLİNG TESTİ


Testin Adı : SİKLİNG TESTİ
Sinonim : Oraklaşma testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Çözünürlük
Kullanımı : Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör. HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (be
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı veya hemolizli olması
Lab. Kodu :