SERULOPLAZMİN


Testin Adı : SERULOPLAZMİN
Sinonim : Bakır oksidaz; Cp
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <6 ay 5-18 mg/dL 7-12 ay 33-43 mg/dL 1-3 yaş 26-55 mg/dL 4-5 yaş 27-56 mg/dL 6-12 yaş 20-54 mg/dL >12 yaş 20-63 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : Bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında veakut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojen ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmın düzeyi artarken, W
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :