SERBEST PROTEİN S ANTİJENİ


Testin Adı : SERBEST PROTEİN S ANTİJENİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek %55-140 Kadın %55-123
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Protein S eksikliği düşünülen durumlarda öncelikle serbest protein S antijeni ölçümü yapılması, eğer bu test düşük çıkarsa total protein S antijeninin ölçülmesi önerilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :