SEMENDE VİTAL İNCELEME


Testin Adı : SEMENDE VİTAL İNCELEME
Sinonim : Canlı sperm oranı belirleme
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Özel boyama ile mikroskobik inceleme
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :