SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ


Testin Adı : SEMENDE FRUKTOZ TAYİNİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Semen
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 150-600 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar duktusların açık olduğunun gösterilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :