SEMEN KÜLTÜRÜ


Testin Adı : SEMEN KÜLTÜRÜ
Sinonim : Ejakülat kültürü, sperm kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Semen
Numune Kabı : Steril, vidalı ka paklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :