SELENYUM


Testin Adı : SELENYUM
Sinonim : Se
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Cumartesi saat 12.00
Numune Türü : Serum, idrar
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum). 24 saatlik idrarsoğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : ICP-MS
Kullanımı : Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, total parenteral nutrisyon, gebelik, siroz ve hepatitlerde Se düzeyi düşer. Se zehirlenmelerinde nefes ve idrard
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :