SALMONELLA KÜLTÜRÜ (SELEKTIF)


Testin Adı : SALMONELLA KÜLTÜRÜ (SELEKTIF)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Carry-Blair besiyeri
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Selektif zenginleştirme kültürü
Kullanımı : Tifo etkeni olan Salmonella suşları, sıklıkla bir hafta veya daha uzun süren bir bağırsak enfeksiyonuna ( ishal, ateş, karın ağrısı) neden olur. Tanıda bakteri izolasyonu ve tiplendirmesi değerlidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :