SALİSİLAT


Testin Adı : SALİSİLAT
Sinonim : Asetil salisilik asit; ASA; Salisilik Asit
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Analjezik konsantrasyon : 30-100 µg/mL Anti inflamatuar konsantrasyon : 150-300 µg/mL Toksik konsantrasyon : >300 µg/mL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :