SAFRA ASİTLERİ


Testin Adı : SAFRA ASİTLERİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Açlık safra asitleri için 10 saatlik sabah açlığı, tokluk safra asitleri içinse yemek sonrası 2. saatte alınan numune gereklidir
Biolojik Referans Aralığı : Açlık <10 µmol/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normal bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :