RPR TESTİ


Testin Adı : RPR TESTİ
Sinonim : Rapid plasma reagin sifilis testi; VDRL kart test
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum, plazma
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : Sifilis tanısında kullanılır. Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evresinde test pozitif olur. Uygun tedavi ile negatifleşir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :