RHD GENOTİP TAYİNİ (PERİFERİK KANDA)


Testin Adı : RHD GENOTİP TAYİNİ (PERİFERİK KANDA)
Sinonim : Rh heterozigotluk tayini, babada Rh heterozigotluk tayini
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’ lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Semikantitatif PCR
Kullanımı : Rh uygunsuzluğu fetusta hastalık oluşturması ve fetal mortalite (bebeğin kaybedilmesi) açısından önemli bir gebelik sorunudur. Rh uygunsuzluğu annenin Rh(-) ve bebeğin Rh(+)olduğu durumda ortaya çıkmaktadır. Bebeğin Rh(+) olması için babanın bu antijeni s
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :