RHD GENOTİP TAYİNİ (AMNİYOTİK SIVIDA)


Testin Adı : RHD GENOTİP TAYİNİ (AMNİYOTİK SIVIDA)
Sinonim : Rh heterozigotluk tayini, Fetal Rh tayini
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra
Numune Türü : Amnion mayi
Numune Kabı : Steril enjektör içinde
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Semikantitatif PCR
Kullanımı : Rh uygunsuzluğu fetusta hastalık oluşturması ve fetal mortalite (bebeğin kaybedilmesi) açısından önemli bir gebelik sorunudur. Gebelik sırasında fetal Rh durumunun belirlenmesi erken tanı olanağı sağlar. Bu amaçla fetus için Rh uygunsuzluğu riski olan geb
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :