RETİKÜLOSİT SAYISI


Testin Adı : RETİKÜLOSİT SAYISI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : %0,5-2,5
Çalışma Yöntemi : Cell counter
Kullanımı : Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik anemi v
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı veya hemolizli olması
Lab. Kodu :