RET MUTASYONLARI


Testin Adı : RET MUTASYONLARI
Sinonim : MEN, MEN2A, FMTC, Multiple Endokrin Neoplazi, Familyal Medullar Tiroid Kanser
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 hafta sonra
Numune Türü : EDTA'lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR-RFLP
Kullanımı : Multiple Endokrin Neoplazi, endokrin bezlerde kanser gelişimi ile seyreden ve ailesel yatkınlığın bulunduğu klinik bir tablodur. Multiple Endokrin Neoplazi Tip 2A’da (MEN2A) en sık medullar tiroid kanser, feokromastoma ve paratiroid adenomları görülmekted
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :