RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARI


Testin Adı : RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARI
Sinonim : Respiratory syncytial virüs antikorları
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük dü
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :