RESPIRATOR VIRUS TARAMASI (RT-PCR)


Testin Adı : RESPIRATOR VIRUS TARAMASI (RT-PCR)
Sinonim : Solunum yolu patojenlerinin taranması
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 iş günü sonrasında
Numune Türü : boğaz sürüntüsü
Numune Kabı : Swab
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : RT-PCR
Kullanımı : Üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüslerin taranması amacıyla kullanılır. Test içerisinde İnfluenza A Virüs (Flu A), İnfl uenza B Virüs (Flu B), Respirotory Syncytial Virüs A(RSVA), Respiratory Syncytial Virüs B(RSVB), Parainfluenza Virüs 1 (
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :