REDÜKTAN MADDE (İDRAR)


Testin Adı : REDÜKTAN MADDE (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Kimyasal
Kullanımı : İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantarda idrarda redüktan madde görülebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :