RBC


Testin Adı : RBC
Sinonim : Kırmızı küre sayısı; RBC
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Kan alma sırasında turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir
Hastanın Hazırlanması : Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra eritrosit sayısında hafif düşüklük olabilir
Biolojik Referans Aralığı : Kord 3,9-5,5 mil yon/mm3 Prematüre 3,9-5,5 mil yon/mm3 <7 gün 4,0-6,6 mil yon/mm3 7 gün-1 ay 3,9-6,2 mil yon/mm3 2-3 ay 3,0-5,4 mil yon/mm3 4-6 ay 3,1-4,5 mil yon/mm3 7 ay-3 yaş 3,7-5,3 mil yon/mm3 4-5 yaş 3,9-5,3 mil yon/mm3 6-12 yaş 4,0-5,2 mil yon/mm3
Çalışma Yöntemi : Cell counter
Kullanımı : Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya o
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı olması
Lab. Kodu :