QUANTIFERON-TB GOLD PLUS


Testin Adı : QUANTIFERON-TB GOLD PLUS
Sinonim : Interferon Gamma Salınım Testi, IGRA, Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 iş günü sonra
Numune Türü : Tam kan. Quantiferon testi için özel tüpler kullanılır. Bu özel tüplerin dışında tüp kullanılarak testi çalışmak mümkün değildir. Her hasta için jelli gri, yeşil, sarı ve mor kapaklı 4 adet Quantiferon tüpünün her birine 1’er ml kan alınması gerekmektedir
Numune Kabı : Gri (Nil), Yeşil (TB1 Ag), Sarı (TB2 Ag) ve Mor (Mitojen) kapaklı tüpler
Numune Alım ve Taşıma : Dört QFT-Plus tüpünün (gri, yeşil, sarı, mor) her birine 1 ml venöz kan alınması gerekmektedir. Alınması gereken kan düzeyi tüpün üstünde siyah işaretle belirtilmiştir. Kan alma anında tüpler oda sıcaklığında (17-25°C ) olmalıdır. QFT-Plus tüpleri vakumlu
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : Quantiferon-TB Gold Plus (QFT-Plus) testi interferon-gamma (IFN-γ) üretim ve salınımını ölçerek tüberküloz etkeni olan M.tuberculosis enfeksiyonu tanısında kullanılan in-vitro bir testtir. QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) testi, ESAT-6 ve CFP-10 protei
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Quantiferon tüplerine alınmayan kan örnekleri, uygun miktarda alınmamış örnekler.
Lab. Kodu :