PSEUDOKOLİNESTERAZ


Testin Adı : PSEUDOKOLİNESTERAZ
Sinonim : PChE; Kolinesteraz II; SChE; Açilkolin açilhidrolaz
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek 5400-13200 U/L Kadın <15 yaş 5400-13200 U/L 16-50 yaş 4300-11500 U/L >50 yaş 5400-13200 U/L Hamile 3700-9300 U/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit ehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudo kolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyo
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :