PROTROMBİN ZAMANI KARIŞIM TESTİ


Testin Adı : PROTROMBİN ZAMANI KARIŞIM TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Koagulometrik
Kullanımı : Bakınız aktive parsiyel tromboplastin zamanı karışım testi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :