PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : G20210A, Faktör II G20210A Mutasyon Analizi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 7-14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kalitatif real time PCR
Kullanımı : Kan pıhtılaşma sürecinde görev yapan Protrombin (Faktör II)genindeki G20210A mutasyonu kalıtsal trombofili nedenlerinden birisidir. G20210A mutasyonu; Leiden mutasyonundan sonra trombofilinin en sik görülen ikinci genetik nedenidir. Bu mutasyon kanda prot
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :