PROTROMBİN AKTİVİTESİ


Testin Adı : PROTROMBİN AKTİVİTESİ
Sinonim : Protrombin aktivitesi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması : Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin tedavisinde ise 2 gün önce tedavi kesilmelidir
Biolojik Referans Aralığı : Normal aktivitenin %50 -150’si
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur. Otozomal resesif geçiş gösteren bu bozuklukta değişik derecelerde kanamaya eğilim vardır. Bu kişilerde PT
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olma yan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :