PROTEİN S AKTİVİTESİ


Testin Adı : PROTEİN S AKTİVİTESİ
Sinonim : Protein S fonksiyonel
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Kumadin türevi antikoagülan ilaç kullananlarda tedavi 2 hafta önce, heparin kullanımında ise 2 gün önce kesilmelidir
Biolojik Referans Aralığı : <6 ay %15-160 >6 ay %55-160
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar. Gebelik, nefrotik sendrom, DIC ve karaciğer hastalıklarında ve heparin ve östrojen kullanımında protein S düzeyi düşebilir
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :