PROTEİN ELEKTROFOREZI ( KAPILLER, SERUM )


Testin Adı : PROTEİN ELEKTROFOREZI ( KAPILLER, SERUM )
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.30
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Albumin %50-65 Alfa-1 %2-6 Alfa-2 %6-17 Beta %7.5-18 Gamma %9-20
Çalışma Yöntemi : Kapiller Elektroforez
Kullanımı : Serum protein elektroforezi, inflamasyon, protein kaybı, gammapatiler ve diğer disproteinemiler için sık kullanılan bir tarama testidir
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :