PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İDRAR)


Testin Adı : PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : 4 iş günü içinde
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Agarozjel Elektroforez
Kullanımı : Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selektif proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :