PROTEİN C ANTİJENİ


Testin Adı : PROTEİN C ANTİJENİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : % 72-160
Çalışma Yöntemi : ELİSA
Kullanımı : Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında ve tiplendirilmesindekulla nılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :