PROTEİN C AKTİVİTESİ


Testin Adı : PROTEİN C AKTİVİTESİ
Sinonim : Protein C fonksiyonel
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 haf ta, heparin tedavisinde ise 2 gün önce tedavi kesilmelidir
Biolojik Referans Aralığı : <6 ay %15-140 >6 ay %70-140
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar. Diabet, nefrotik sendrom, gebelik ve oral kontraseptif kullanımında protein C aktivitesinde artış görülebilir
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :