PROSTATİK ASİT FOSFATAZ


Testin Adı : PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
Sinonim : PAP; Prostat spesifik asit fosfataz
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 saat
Numune Türü : Serum (1 mL seruma 20 uL %5'lik asetik asit ekleyerek numune asidifiye edildikten sonra gönderilmelidir)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Rektal muayene ve sonda uygulamalarından sonra numune alınması için 72 saat beklenmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <1,9 U/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb. durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :