PROKALSİTONİN


Testin Adı : PROKALSİTONİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : ELFA
Kullanımı : Sepsis tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar için prokalsitoninin spesifitesi yüksektir ve yarı ömrü kısa olduğundan, seri ölçüm ile takipte kullanılması da önerilir. Ayrıca prokalsitonin düzeyi prognoz için de bir göstergedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :