PROGESTERON


Testin Adı : PROGESTERON
Sinonim : C-21 steroid; P4
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Kadın <12 yaş 0,1-0,31 ng/mL >12 yaş 0,1-1 ng/mL Folliküler faz 0,1-1,1 ng/mL Pik 0,1-1,1 ng/mL Luteal faz 3-20 ng/mL Erkek <12 yaş 0,1-0,31 ng/mL >12 yaş 0,1-1 ng/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tü
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :