PROGESTERON, 17-OH


Testin Adı : PROGESTERON, 17-OH
Sinonim : 17-OH Progesteron
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Sirkadien ritmi vardır. Sabahları 17-OH progesteron düzeyi en üst seviyededir.
Biolojik Referans Aralığı : Kord 9-50 ng/mL Prematüre 0,3-5,6 ng/mL <7 gün 0,2-2,3 ng/mL 7 gün-5 yaş 0,1-0,9 ng/mL 6-15 yaş 0,1-1 ng/mL 16-50 yaş 0,2-1 ng/mL >50 yaş 0,2-0,5 ng/mL Hamile 0,2-1 ng/mL Menapoz 0,1-0,5 ng/mL Folliküler faz 0,2-1 ng/mL Pik 0,2-1 ng/mL Luteal faz 0,2-3 ng
Çalışma Yöntemi : RIA
Kullanımı : 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için en iyi tarama testidir. Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :